EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:205:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 205, 2017. gada 8. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 205

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 8. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1430 (2017. gada 18. maijs), ar ko papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/95 un (EK) Nr. 216/96

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1431 (2017. gada 18. maijs), ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenojamas dažas Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi normas

39

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1432 (2017. gada 7. augusts), ar ko attiecībā uz zema riska darbīgo vielu apstiprināšanas kritērijiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

59

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1433 (2017. gada 7. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Štajerski hmelj (AĢIN))

63

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1434 (2017. gada 7. augusts), ar ko nosaka no 2017. gada 8. augusta piemērojamos ievedmuitas nodokļus labības nozarē

65

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1435 (2017. gada 17. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kas izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, attiecībā uz ES un Moldovas Republikas asociācijas programmas pieņemšanu

68

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/1436 (2015. gada 1. decembris) par valsts atbalstu Lainmutas spēkstacijas pārveidei, lai tā varētu darboties ar biomasu, SA.38762 (2015/C), ko plāno īstenot Apvienotā Karaliste (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8441)  ( 1 )

70

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1437 (2017. gada 4. augusts) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Čehijas Republikā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 5418)  ( 1 )

87

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1438 (2017. gada 4. augusts) par grozījumiem Lēmumā 2007/131/EK par atļauju Kopienā harmonizēti izmantot radiofrekvenču spektru iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 5456)  ( 1 )

89

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/2102 (2016. gada 26. oktobris) par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību ( OV L 327, 2.12.2016. )

91

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top