EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:190:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 190, 2017. gada 21. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 190

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 21. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1352 (2017. gada 18. aprīlis), ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/98 par Starptautiskajā Konvencijā par Atlantijas tunzivju saglabāšanu un Konvencijā par turpmāku daudzpusēju sadarbību Ziemeļrietumu Atlantijas zvejā paredzēto Savienības starptautisko saistību ieviešanu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 2. punktā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1353 (2017. gada 19. maijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 607/2009 grozā attiecībā uz vīna vīnogu šķirnēm un to sinonīmiem, kurus drīkst norādīt vīna marķējumā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1354 (2017. gada 20. jūlijs) par to, kā norādāma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktā paredzētā informācija ( 1 )

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1355 (2017. gada 20. jūlijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu vienpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

11

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2017/1356 (2017. gada 18. jūlijs), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

12

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1357 (2017. gada 19. jūlijs) par atsauces uz standartu EN 60335-2-9:2003 par īpašām prasībām griliem, tosteriem un līdzīgām portatīvām cepšanas ierīcēm, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar A13:2010, publicēšanu ar ierobežojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3168)

14

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1358 (2017. gada 20. jūlijs) par to IKT tehnisko specifikāciju noteikšanu, uz kurām var atsaukties publiskajā iepirkumā ( 1 )

16

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1359 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2017/13)

20

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1360 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (ECB/2017/14)

22

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1361 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu (ECB/2017/15)

24

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2017/1362 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2017/12)

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top