EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:185:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 185, 2017. gada 18. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 185

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 18. jūlijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (2017. gada 4. jūlijs) par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/1325 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

16

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/1326 (2017. gada 17. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

19

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/1327 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1328 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 642/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1329 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu attiecībā uz nosacījumiem tādas Savienības tarifa kvotas izmantošanai, kas piešķirta Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi GATT uzliktajām saistībām attiecībā uz pārtikas izstrādājumiem, kas nav minēti vai iekļauti citur

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1330 (2017. gada 17. jūlijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

31

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1331 (2017. gada 4. jūlijs) ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu

35

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1332 (2017. gada 11. jūlijs), ar kuru attiecībā uz Komoru Salu Savienību groza Īstenošanas lēmumu 2014/170/ES, ar ko izveido nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu

37

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1333 (2017. gada 11. jūlijs), ar kuru attiecībā uz Sentvinsentu un Grenadīnām groza Īstenošanas lēmumu 2014/170/ES, ar ko izveido nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu

41

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1334 (2017. gada 11. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Itālijas Republika

45

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1335 (2017. gada 11. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste

46

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1336 (2017. gada 11. jūlijs), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

47

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1337 (2017. gada 11. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Malta

48

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1338 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

49

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1339 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

51

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1340 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

55

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/1341 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

56

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1342 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2013/233/KĀDP par Eiropas Savienības Integrētas robežu pārvaldības palīdzības misiju Lībijā (EUBAM Libya) un pagarina tā piemērošanu

60

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top