Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:177:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 177, 2017. gada 8. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 177

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 8. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1227 (2017. gada 20. marts) par līmētu laminētu koka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotu būvmateriālu masīvkoka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsdrošību un ar ko groza Lēmumu 2005/610/EK ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1228 (2017. gada 20. marts) par nosacījumiem uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmešanas maisījumu, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javu, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, ugunsreakcijas klasificēšanai bez testēšanas ( 1 )

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1229 (2017. gada 3. maijs), ar kuru labo Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1333/2011, ar ko nosaka tirdzniecības standartus banāniem, noteikumus minēto tirdzniecības standartu atbilstības pārbaudei un prasības attiecībā uz paziņojumiem banānu nozarē, dažas valodu versijas

6

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1230 (2017. gada 31. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk precizē papildu objektīvos kritērijus, lai piemērotu preferenciālu likviditātes izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmi pārrobežu neizmantotām kredīta vai likviditātes iespējām grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1231 (2017. gada 6. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1153, ar ko nosaka to korelācijas parametru noteikšanas metodiku, kas vajadzīgi, lai procedūras elementu precizēšanai atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā testēšanas procedūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1232 (2017. gada 3. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1233 (2017. gada 3. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1234 (2017. gada 3. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1235 (2017. gada 6. jūlijs), ar ko 270. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1236 (2017. gada 7. jūlijs), ar ko attiecībā uz 2017. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1306/2013

34

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1237 (2017. gada 7. jūlijs), ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamo cianīdūdeņražskābes koncentrāciju neapstrādātos veselos, maltos, slīpētos, drupinātos, smalcinātos aprikožu kodolos, ko laiž tirgū galapatērētājam, groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1238 (2017. gada 7. jūlijs), ar ko uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importu attiecina reģistrāciju

39

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1239 (2017. gada 6. jūlijs) par Etiopijas atzīšanu attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4555)  ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1240 (2017. gada 7. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4896)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top