EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:173:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 173, 2017. gada 6. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 173

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 6. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1200 (2017. gada 5. jūlijs) par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1201 (2017. gada 5. jūlijs) par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu vai uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1202 (2017. gada 5. jūlijs) par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1203 (2017. gada 5. jūlijs), ar ko attiecībā uz organisko silīciju (monometilsilāntriolu) un kalcija fosforiloligosaharīdiem (POs-Ca®), kuri pievienoti pārtikas produktiem un kurus izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1204 (2017. gada 5. jūlijs), ar kuru labo Īstenošanas regulas (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami, slovāku valodas versiju ( 1 )

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1205 (2017. gada 5. jūlijs), ar kuru nosaka koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2017. gada 23. jūnija līdz 2017. gada 30. jūnijam iesniegtajos importa licenču pieteikumos, saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2081 atklātas Ukrainas izcelsmes labībai

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1206 (2017. gada 4. jūlijs) par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp otro maksājumu 2017. gadam

15

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1207 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjaunina atļauju laist tirgū ģenētiski modificētās kukurūzas MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) produktus (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4453)  ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1208 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), no tās sastāv vai no tās ir ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4457)  ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1209 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificēto kukurūzu, kurā kombinēti divi, trīs vai četri no gadījumiem Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, no tās sastāv vai no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4460)  ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1210 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), benzilbutilftalātu (BBP) un diizobutilftalātu (DIBP) identificē kā vielas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu raisa ļoti lielas bažas (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4462)  ( 1 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1211 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4495)  ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1212 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu DAS-40278-9, no tās sastāv vai no tās ir ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4503)  ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1213 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko izveido Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju “Integrētā strukturālā bioloģija” (Instruct-ERIC) (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4507)

47

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top