EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:162:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 162, 2017. gada 23. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 162

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 23. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1109 (2017. gada 21. jūnijs), ar ko atsauc importa licenču pieteikumu iesniegšanas apturēšanu attiecībā uz tarifa kvotām, kuras ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 atvērtas cukura nozarē

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1110 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām saistībā ar atļaujas piešķiršanu datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un saistītiem paziņojumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1111 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām informācijas iesniegšanai par sankcijām un pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1112 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpējo atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1113 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas benzoskābes apstiprinājumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1114 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas pendimetalīna kā aizstājamas vielas apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1115 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas propoksikarbazona apstiprinājumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

38

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1116 (2017. gada 22. jūnijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu desmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

43

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1117 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un olu albumīnu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2077

44

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1118 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2017. gada 1. līdz 7. jūnijam iesniegtajos importa tiesību pieteikumos, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes mājputnu gaļu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2078

46

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1119 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 10. jūnijam iesniegtajos importa licenču pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras piena un piena produktu nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001

48

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1120 (2017. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim saskaņā ar tarifa kvotām, kuras cūkgaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 442/2009

52

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1121 (2017. gada 20. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Austrijas Republika

54

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1122 (2017. gada 20. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

55

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/39/EK (2002. gada 10. jūnijs), ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu turpmāko atvēršanu konkurencei ( OV L 176, 5.7.2002. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 6. nodaļa, 4. sējums, 316. lpp.)

56

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/67/EK (1997. gada 15. decembris) par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai ( OV L 15, 21.1.1998. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 6. nodaļa, 3. sējums, 71. lpp.)

56

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/1874 (2015. gada 8. oktobris) par kontroles pasākumu piemērošanu attiecināšanu uz 4-metilamfetamīnu ( OV L 275, 20.10.2015. )

57

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/6/EK (2008. gada 20. februāris), ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi ( OV L 52, 27.2.2008. )

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top