EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:156:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 156, 2017. gada 20. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 156

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 20. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1084 (2017. gada 14. jūnijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 651/2014 groza attiecībā uz atbalstu ostu un lidostu infrastruktūrai, paziņošanas robežvērtībām atbalstam kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atbalstam sporta un multifunkcionālai atpūtas infrastruktūrai un reģionālā darbības atbalsta shēmām tālākajos reģionos un ar ko Regulu (ES) Nr. 702/2014 groza attiecībā uz attiecināmo izmaksu aprēķinu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1085 (2017. gada 19. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 891/2009, ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1086 (2017. gada 19. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 634/2007 groza attiecībā uz tāda selēnmetionīna raksturojumu, ko iegūst no Saccharomyces cerevisiae (NCYC R397) ( 1 )

22

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1087 (2017. gada 19. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

24

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/1088 (2017. gada 24. marts) par valsts atbalstu SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)) attiecībā uz konkrētiem pētniecības apakšpasākumiem, kas finansēti saskaņā ar Likumu par pienu un taukiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 1863)

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1089 (2017. gada 16. jūnijs), ar ko Lēmuma 2006/766/EK II pielikumu groza attiecībā uz bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Gruzijas un Kiribati Republikas iekļaušanu to trešo valstu un teritoriju sarakstā, no kurām ir atļauts importēt konkrētus lietošanai pārtikā paredzētus zvejniecības produktus (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4049)  ( 1 )

34

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā 2011/850/ES (2011. gada 12. decembris), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/107/EK un Direktīvu 2008/50/EK attiecībā uz savstarpēju informācijas apmaiņu un ziņojumiem par apkārtējā gaisa kvalitāti ( OV L 335, 17.12.2011. )

36

 

*

Labojums Komisijas 2014. gada 21. oktobra Deleģētajā regulā (ES) 2015/63, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz ex ante iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos ( OV L 11, 17.1.2015. )

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top