EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:153:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 153, 2017. gada 16. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 153

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 16. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1005 (2017. gada 15. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un termiņiem, kas izmantojami paziņojumiem un publikācijām par finanšu instrumentu tirdzniecības pārtraukšanu un atcelšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1006 (2017. gada 15. jūnijs), ar ko attiecībā uz iegūšanas celma maiņu no Aspergillus oryzae (DSM 10287) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātam kā barības piedevai gaļas mājputniem, atšķirtiem sivēniem un gaļas cūkām (atļaujas turētājs – DSM Nutritional Products Ltd) groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1206/2012 ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1007 (2017. gada 15. jūnijs) par atļauju piešķiršanu lecitīna preparātiem kā visu sugu dzīvniekiem paredzētām barības piedevām ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1008 (2017. gada 15. jūnijs) par atļauju Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 un Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p preparātu izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2017/1009 (2017. gada 13. marts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija un svina lietošanai stikla filtros un stiklos, ko izmanto atstarošanas standartiem ( 1 )

21

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2017/1010 (2017. gada 13. marts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai gultņu ieliktņos un buksēs, kas paredzētas dažiem kompresoriem ar aukstumnesēju ( 1 )

23

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2017/1011 (2017. gada 15. marts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai baltajos stiklos, ko izmanto optikā ( 1 )

25

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2017/1012 (2017. gada 13. jūnijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EULEX KOSOVO/1/2017) ( *1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1013 (2017. gada 30. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/2006 17. pantā norādītās standarta ziņošanas veidlapas sastādīšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 1927)  ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1014 (2017. gada 15. jūnijs) par to, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu atsauces uz Eiropas standartiem EN 13869:2016 par bērnudrošu šķiltavu prasībām un EN 13209-2:2015 par bērnu pārnēsājamām somām ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1015 (2017. gada 15. jūnijs) par katras dalībvalsts 2014. gada siltumnīcefekta gāzu emisijām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

 

(*1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top