EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:146:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 146, 2017. gada 9. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 146

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 9. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/964 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/965 (2017. gada 8. jūnijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/150

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/966 (2017. gada 1. jūnijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Connemara Hill Lamb / Uain Sléibhe Chonamara (AĢIN))

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/967 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko Kaboverdei piešķir pagaidu atkāpi no preferenciālas izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, attiecībā uz sagatavotām vai konservētām tunzivs filejām

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/968 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko Kaboverdei piešķir pagaidu atkāpi no preferenciālas izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, attiecībā uz sagatavotu vai konservētu makreles fileju un sagatavotu vai konservētu fregates makreļtunzivs vai makreļtunzivs fileju

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/969 (2017. gada 8. jūnijs), ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam un ar kuru groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/649, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/970 (2017. gada 8. jūnijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

129

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/971 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz ES KDAP militāro misiju bez izpildes pilnvarām plānošanu un īstenošanu un ar ko groza Lēmumus 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā, 2013/34/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali), un (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA)

133

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/972 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko atjaunina un groza to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/154

139

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/973 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā (EULEX KOSOVO) ( *1 )

141

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/974 (2017. gada 8. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

143

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/975 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

145

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/976 (2017. gada 7. jūnijs), ar ko apstiprina lēmumu par izņēmumiem saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/67/EK 9. pantu attiecībā uz dažu apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniegšanu Tallinas starptautiskajā lidostā (AS Tallinna Lennujaam) (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3798)

150

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/977 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3962)  ( 1 )

155

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) 2017/907 (2017. gada 29. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā ( OV L 139, 30.5.2017. )

159

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/917 (2017. gada 29. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju ( OV L 139, 30.5.2017. )

159

 


 

(*1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top