EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:128:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 128, 2017. gada 19. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 128

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 19. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Nolīgums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/854 (2017. gada 18. maijs), ar ko piešķir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 99. pantā minēto aizsardzību nosaukumam Darnibole (ACVN)

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/855 (2017. gada 18. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas diflubenzurona apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/856 (2017. gada 18. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas fluroksipīra apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

14

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/857 (2017. gada 18. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/858 (2017. gada 18. maijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu devītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

19

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/859 (2017. gada 11. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (02 03 01. budžeta pozīcijā “Iekšējais tirgus” un 02 03 04. budžeta pozīcijā “Iekšējā tirgus pārvaldības instrumenti”)

20

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/860 (2017. gada 11. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 33 02 03 01)

23

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/861 (2017. gada 11. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 3. protokolā par produktiem, kas minēti līguma 8. panta 3. punkta b) apakšpunktā

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/862 (2017. gada 17. maijs), ar ko nosaka dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus sacensībām paredzētu reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz Turkmenistānu, Lēmuma 93/195/EEK I pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Turkmenistānu un Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Turkmenistānu to trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts importēt dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3207)  ( 1 )

55

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/863 (2017. gada 18. maijs), ar ko atjaunina atklātā pirmkoda programmatūras licenci EUPL valsts pārvaldes iestādēs izstrādātās programmatūras koplietošanas un atkārtotas izmantošanas veicināšanai

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top