EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:121:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 121, 2017. gada 12. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 121

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 12. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/803 (2017. gada 8. maijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 316/91 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/804 (2017. gada 11. maijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes apaļa šķērsgriezuma dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda (izņemot nerūsējošo tēraudu) bezšuvju cauruļu un caurulīšu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, importam

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/805 (2017. gada 11. maijs), ar ko atjauno darbīgās vielas flazasulfurona apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/806 (2017. gada 11. maijs), ar ko apstiprina zemas kaitīguma pakāpes darbīgo vielu Bacillus amyloliquefaciens (celms FZB24) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/807 (2017. gada 11. maijs), ar ko attiecībā uz vienotā pieteikuma, atbalsta pieteikumu vai maksājuma pieprasījumu iesniegšanas galīgo termiņu, vienotā pieteikuma vai maksājuma pieprasījuma grozījumu paziņošanas galīgo termiņu un saskaņā ar pamata maksājuma shēmu noteikto maksājumtiesību piešķiršanas vai maksājumtiesību vērtības palielināšanas pieteikumu galīgo termiņu attiecībā uz 2017. gadu atkāpjas no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014

35

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/808 (2017. gada 11. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

37

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/809 (2017. gada 11. maijs), atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) par masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu neizplatīšanu īstenošanu

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/810 (2017. gada 10. maijs) par tādu atkāpi no borskābi saturoša biocīda atļaujas savstarpējas atzīšanas, ko Francija ierosinājusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 37. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2935)

45

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/811 (2017. gada 10. maijs), ar kuru apstiprina Beļģijas iesniegto grozīto plānu, kas paredz saskaņā ar Padomes Direktīvu 2009/158/EK apstiprināt uzņēmumus saistībā ar mājputnu un inkubējamo olu iekšējo tirdzniecību Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2947)  ( 1 )

47

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/2360 (2016. gada 28. novembris) par to, lai parakstītu un noslēgtu Iegādes un savstarpēju atbalsta pakalpojumu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm ( OV L 350, 22.12.2016. )

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top