EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:116:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 116, 2017. gada 5. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 5. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/776 (2017. gada 4. maijs), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/777 (2017. gada 4. maijs), ar kuru sāk pārskatīt Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 501/2013 (ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam, attiecina uz tādu velosipēdu importu, kas nosūtīti no Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas, neatkarīgi no tā, vai šiem velosipēdiem ir deklarēta Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas vai Tunisijas izcelsme), lai izvērtētu iespēju piešķirt atbrīvojumu no minētajiem pasākumiem vienam Tunisijas ražotājam eksportētājam, ar kuru atceļ antidempinga maksājumu šā ražotāja eksportētāja veiktajam importam un paredz reģistrēt šā ražotāja eksportētāja veikto importu

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/778 (2017. gada 4. maijs), ar ko 267. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/779 (2017. gada 4. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/780 (2017. gada 3. maijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2938)  ( 1 )

30

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top