Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:108:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 108, 2017. gada 26. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 108

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 26. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/730 (2017. gada 25. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

1

 

 

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/731 (2017. gada 25. aprīlis), ar ko attiecībā uz noteikumiem par dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksi, kontroli un izskaušanu groza Regulas (ES) Nr. 206/2010 I un II pielikumā sniegtos veterināro sertifikātu paraugus “BOV-X”, “BOV-Y”, “BOV” un “OVI”, Īstenošanas regulas (ES) 2016/759 II pielikumā sniegtos sertifikātu paraugus “GEL”, “COL”, “RCG” un “TCG”, kā arī Regulas (ES) Nr. 28/2012 I pielikumā sniegto saliktiem produktiem paredzētā sertifikāta paraugu ( 1 )

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/732 (2017. gada 25. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/733 (2017. gada 25. aprīlis) par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu attiecībā uz Šengenas Informācijas sistēmu Horvātijas Republikā

31

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/734 (2017. gada 25. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top