Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:090:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 90, 2017. gada 4. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 90

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 4. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/628 (2017. gada 3. aprīlis), ar ko īsteno 15. panta 3. punktu Regulā (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/629 (2017. gada 23. marts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mogette de Vendée (AĢIN))

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/630 (2017. gada 3. aprīlis), ar ko 264. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/631 (2017. gada 3. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

8

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/632 (2017. gada 3. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2014/129/KĀDP, ar ko veicina neatkarīgu neizplatīšanas “ideju ģeneratoru” Eiropas tīklu, lai atbalstītu to, ka tiek īstenota ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

10

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/633 (2017. gada 3. aprīlis) par atbalstu Apvienoto Nāciju Organizācijas Rīcības programmai par kājnieku ieroču un vieglo ieroču nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un izskaušanu visos aspektos

12

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/634 (2017. gada 3. aprīlis), ar ko īsteno Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

22

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top