EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:076:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 76, 2017. gada 22. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 76

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 22. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/488 (2017. gada 21. marts), ar ko groza Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/489 (2017. gada 21. marts), ar ko īsteno 21. panta 5. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

3

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/490 (2017. gada 21. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 270/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

8

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/491 (2017. gada 21. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 270/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/492 (2017. gada 21. marts), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/493 (2017. gada 21. marts) par nodrošinājumu atbrīvošanu attiecībā uz Savienības importa tarifa kvotām Ukrainas izcelsmes mājputnu gaļai, kuras pārvalda saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2078

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/494 (2017. gada 21. marts), ar ko 262. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/495 (2017. gada 21. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/496 (2017. gada 21. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/172/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

22

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/497 (2017. gada 21. marts), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

25

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/498 (2017. gada 21. marts), ar ko īsteno Lēmumu 2011/172/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

33

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/499 (2017. gada 17. marts) par Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija “Eiropas e-zinātnes un tehnoloģiju infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pētniecībai” (LifeWatch ERIC) izveidi (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 1648)  ( 2 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/500 (2017. gada 21. marts) par brīvprātīgās shēmas Bonsucro EU atzīšanu, lai pierādītu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK un Direktīvā 2009/28/EK paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici.

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top