Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:065:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 65, 2017. gada 10. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 65

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 10. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/389 (2016. gada 11. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz naudas sodu aprēķināšanas parametriem par norēķinu neizpildēm un CVD darbībām uzņēmējās dalībvalstīs ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/390 (2016. gada 11. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus ( 1 )

9

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/391 (2016. gada 11. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk konkretizē par internalizētiem norēķiniem veiktas ziņošanas saturu ( 1 )

44

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/392 (2016. gada 11. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanas, uzraudzības un operacionālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem ( 1 )

48

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/393 (2016. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm un procedūrām ziņošanai par internalizētiem norēķiniem un attiecīgās informācijas pārsūtīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 ( 1 )

116

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/394 (2016. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standartveida veidlapām, veidnēm un procedūrām par atļaujas piešķiršanu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, to pārskatīšanu un izvērtēšanu, par sadarbību starp piederības dalībvalsts iestādēm un uzņemošās dalībvalsts iestādēm, par apspriešanos ar iestādēm, kas iesaistītas atļaujas piešķiršanā attiecībā uz banku papildpakalpojumu sniegšanu, par piekļuvi saistībā ar centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 glabāto uzskaites dokumentu formātu ( 1 )

145

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top