Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:050:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 50, 2017. gada 28. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 50

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 28. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/330 (2017. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/331 (2017. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/332 (2017. gada 14. februāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pistacchio Verde di Bronte (ACVN))

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/333 (2017. gada 14. februāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle (AĢIN))

12

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/334 (2017. gada 27. februāris), ar ko labo Regulas (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu redakciju bulgāru, holandiešu, igauņu un vācu valodā ( 1 )

13

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/335 (2017. gada 27. februāris), ar ko attiecībā uz steviolglikozīdu (E 960) kā saldinātāja lietošanu noteiktos konditorejas izstrādājumos ar samazinātu enerģētisko vērtību groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/336 (2017. gada 27. februāris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda biezlokšņu importam

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/337 (2017. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1375/2007 par kukurūzas cietes ražošanas blakusproduktu importu no Amerikas Savienotajām Valstīm

42

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/338 (2017. gada 27. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

45

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/339 (2016. gada 14. decembris) par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2016. gadā

47

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/340 (2016. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai

49

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/341 (2016. gada 14. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu pēc Spānijas pieteikuma EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive saņemšanas

51

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/342 (2016. gada 14. decembris) par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi

53

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/343 (2016. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā

55

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/344 (2016. gada 14. decembris) par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā

57

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/345 (2017. gada 27. februāris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

59

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/346 (2017. gada 27. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos

66

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/347 (2017. gada 27. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Bosnijā un Hercegovinā

70

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/348 (2017. gada 27. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā ( *1 )

75

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/349 (2017. gada 27. februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības spēju veidošanas misiju Somālijā (EUCAP Somalia)

80

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/350 (2017. gada 27. februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

81

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/351 (2017. gada 24. februāris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 1261)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

 

(*1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top