Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:031:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 31, 2017. gada 4. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 4. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/192 (2016. gada 8. novembris) par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību Līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai

1

 

 

Protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību Līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/193 (2017. gada 3. februāris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Ukrainu to trešo valstu sarakstos, no kurām saistībā ar augsti patogēno putnu gripu Savienībā atļauts ievest konkrētas preces, groza Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu un Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/194 (2017. gada 3. februāris) par atļauju izmantot Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparātu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/195 (2017. gada 3. februāris), ar ko attiecībā uz vairāku Īstenošanas regulas (ES) Nr. 686/2012 pielikuma B daļas sarakstā norādītu darbīgo vielu apstiprinājuma periodu pagarināšanu groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (atjaunināšanas programma AIR IV) ( 1 )

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/196 (2017. gada 3. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/197 (2017. gada 2. februāris), ar ko groza atsevišķus Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1138 termiņus UN/Cefact standartu izmantošanai zivsaimniecības informācijas apmaiņā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 457)

27

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/198 (2017. gada 2. februāris) par pasākumiem, kā novērst Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu un Goto ievešanu un izplatību Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 460)

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top