Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 27, 2017. gada 1. februāris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 27

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 1. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/160 (2017. gada 20. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/161 (2017. gada 31. janvāris), ar kuru labo Regulas (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, redakciju franču valodā ( 1 )

99

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/162 (2017. gada 31. janvāris), ar ko iepriekšējos gados notikušās citu krājumu pārzvejas dēļ veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2016. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem un groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/2226, ar kuru iepriekšējos gados notikušās pārzvejas dēļ veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2016. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem

101

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/163 (2017. gada 31. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

113

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2017/164 (2017. gada 31. janvāris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido ceturto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās iedarbības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 91/322/EEK, 2000/39/EK un 2009/161/ES ( 1 )

115

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/165 (2017. gada 27. janvāris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un divpadsmit locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Francijas Republika

121

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/166 (2015. gada 27. novembris) par valsts atbalstu SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N), ko Portugāle plāno sniegt Volkswagen Autoeuropa, Lda (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/167 (2017. gada 30. janvāris), ar ko uz laiku atļauj Beļģijai, Čehijas Republikai, Francijai un Spānijai sertificēt konkrētu augļaugu sugu, kuras minētas Padomes Direktīvas 2008/90/EK I pielikumā, pirmsbāzes mātesaugus un pirmsbāzes materiālu, kas ražots laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 60)

143

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/168 (2017. gada 31. janvāris) par atsaukšanos publiskajā iepirkumā uz Interneta tehniskās uzdevumgrupas tehniskajām specifikācijām ( 1 )

151

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmums Nr. 1/2015 (2015. gada 19. novembris) par 4. pielikuma 1., 2. un 4. papildinājuma grozījumiem Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību [2017/169]

155

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/799 (2016. gada 18. marts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu ( OV L 139, 26.5.2016. )

169

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top