EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:021:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 21, 2017. gada 26. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 21

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 26. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/128 (2017. gada 20. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/129 (2017. gada 25. janvāris), ar kuru Īstenošanas regulu (ES) Nr. 743/2013, ar ko ievieš aizsardzības pasākumus lietošanai pārtikā paredzētu gliemeņu importam no Turcijas, groza attiecībā uz tās piemērošanas periodu ( 1 )

99

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/130 (2017. gada 25. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

101

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/131 (2017. gada 24. janvāris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/184/ES, ar kuru dažiem pakalpojumiem pasta nozarē Austrijā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 259)  ( 1 )

103

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/132 (2017. gada 24. janvāris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES 34. panta piemērojamību līgumiem, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas attiecībā uz lidostu infrastruktūras nodrošināšanu kravu pārvadājumu apkalpošanai Austrijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 260)  ( 1 )

105

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/133 (2017. gada 25. janvāris) par atsauces uz saskaņoto standartu EN 14342:2013 “Koka grīdas un parkets. Īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana” saglabāšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ar ierobežojumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 ( 1 )

113

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 185/16/COL (2016. gada 12. oktobris), ar ko apstiprina tīkla darbības uzlabošanas plānu Eiropas vienotās gaisa telpas darbības uzlabošanas sistēmas otrajam pārskata periodam (2015–2019) [2017/134]

116

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top