EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:348:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 348, 2016. gada 21. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 348

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 21. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2342 (2016. gada 12. decembris) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

Protokols Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/2343 (2016. gada 14. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot cirtaino raju Savienības ūdeņos VIII zonā

7

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/2344 (2016. gada 14. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot jūras zeltpleksti VIIh, VIIj un VIIk zonā

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2345 (2016. gada 14. decembris), ar ko attiecībā uz atsaucēm uz ICAO noteikumiem groza Regulu (EK) Nr. 262/2009 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1079/2012 ( 1 )

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2346 (2016. gada 20. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2347 (2016. gada 20. decembris), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifu kvotām, kuras olu un olu albumīna nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

15

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2348 (2016. gada 20. decembris), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifu kvotu, kas Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes mājputnu gaļai atvērta ar Regulu (EK) Nr. 536/2007

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2349 (2016. gada 20. decembris), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un olu albumīnu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2077

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2350 (2016. gada 20. decembris), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifu kvotām, kas Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozarē atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2351 (2016. gada 20. decembris), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam saskaņā ar tarifa kvotām, kuras cūkgaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 442/2009

23

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/2352 (2016. gada 7. decembris) par ES misijas komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali), un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016)

25

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2016/2353 (2016. gada 8. decembris), ar ko groza Padomes reglamentu

27

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2354 (2016. gada 12. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Sanitāro un fitosanitāro pasākumu apakškomitejā, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, attiecībā uz grozījumiem minētā nolīguma XI-B pielikumā

30

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2355 (2016. gada 12. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, par šķīrējtiesnešu saraksta izveidošanu

56

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2356 (2016. gada 19. decembris) par atbalstu SEESAC atbruņošanās un bruņojuma kontroles darbībām Dienvidaustrumeiropā saistībā ar ES Stratēģiju VIKI un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai

60

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/2357 (2016. gada 19. decembris) par Grieķijas Aviācijas akadēmijas (HATA) izdoto sertifikātu un uz to pamata izdoto Part-66 apliecību neatbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8645)

72

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2358 (2016. gada 20. decembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/908/ES attiecībā uz to trešo valstu un teritoriju sarakstiem, kuru uzraudzības un regulatīvās prasības uzskata par līdzvērtīgām, lai riska darījumiem piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 atbilstīgu pieeju ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2359 (2016. gada 20. decembris), ar ko nosaka, ka tā atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšana, kurš noteikts saskaņā ar stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, attiecībā uz Nikaragvas izcelsmes banānu importu 2016. gadā nav atbilstīga

81

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top