EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:336:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 336, 2016. gada 10. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 336

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 10. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2220 (2016. gada 2. decembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem

1

 

 

Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2221 (2016. gada 5. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2222 (2016. gada 5. decembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2223 (2016. gada 5. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2224 (2016. gada 5. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2225 (2016. gada 5. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2226 (2016. gada 9. decembris), ar kuru iepriekšējos gados notikušās pārzvejas dēļ veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2016. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2227 (2016. gada 9. decembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem ( 1 )

36

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2228 (2016. gada 9. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

38

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2229 (2016. gada 9. decembris), ar ko izbeidz daļēju starpposma pārskatīšanu, kuru, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 3. punktu, veic attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nātrija glikonāta importam, un kura attiecas tikai uz vienu Ķīnas ražotāju eksportētāju Shandong Kaison

40

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/1836 (2015. gada 12. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju ( OV L 266, 13.10.2015. )

42

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top