EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:333:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 333, 2016. gada 8. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 333

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 8. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/2145 (2016. gada 1. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2146 (2016. gada 7. decembris), ar ko atsauc divu ražotāju eksportētāju saistību pieņemšanu, kura izdarīta saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES, ar ko apstiprina tādu saistību pieņemšanu, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu galīgo pasākumu piemērošanas periodā

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2147 (2016. gada 7. decembris), ar ko atļauj palielināt tāda vīna stiprināšanas robežvērtības, kas ražots no vīnogām, kuras 2016. gadā ievāktas dažos Vācijas vīnogu audzēšanas reģionos un visos Ungārijas vīnogu audzēšanas reģionos

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2148 (2016. gada 7. decembris), ar ko paredz noteikumus, kā pārvaldāmas un sadalāmas tekstilizstrādājumu kvotas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 noteiktas 2017. gadam

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2149 (2016. gada 7. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Noix de Grenoble (ACVN))

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2150 (2016. gada 7. decembris) par atļauju izmantot Lactobacillus plantarum DSM 29025 un Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 preparātu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

44

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2151 (2016. gada 7. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

48

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2016/2152 (2016. gada 27. oktobris) par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

50

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2016/2153 (2016. gada 27. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

51

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2016/2154 (2016. gada 27. oktobris) par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

54

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2016/2155 (2016. gada 27. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

56

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2016/2156 (2016. gada 27. oktobris) par par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

58

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2016/2157 (2016. gada 27. oktobris) par Artemis kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

60

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2016/2158 (2016. gada 27. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Artemis kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

62

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2016/2159 (2016. gada 27. oktobris) par Artemis kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

64

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES, Euratom) 2016/2160 (2016. gada 27. oktobris) par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

66

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES, Euratom) 2016/2161 (2016. gada 27. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

68

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES, Euratom) 2016/2162 (2016. gada 27. oktobris) par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

70

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2163 (2016. gada 6. decembris), ar ko Lēmumu 1999/70/EK par valstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz Banca d'Italia ārējiem revidentiem

72

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/2164 (2016. gada 30. novembris) par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2016/43)

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top