EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:324:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 324, 2016. gada 30. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 324

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 30. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2087 (2016. gada 14. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

1

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2088 (2016. gada 29. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2089 (2016. gada 29. novembris), ar ko nosaka eksporta licenču pieteikumiem piemērojamo piešķīruma koeficientu dažiem piena produktiem, kuri eksportējami uz Dominikānas Republiku atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1187/2009 minētajai kvotai

5

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2090 (2016. gada 21. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2091 (2016. gada 28. novembris) neidentificēt heksametilēna diakrilātu (heksāna-1,6-diol diakrilāts) (HDDA) kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7524)  ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2092 (2016. gada 28. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7569)  ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2093 (2016. gada 29. novembris) par atkāpi attiecībā uz reģistrēto eksportētāju sistēmas piemērošanas datumu eksportam no aizjūras zemēm un teritorijām

18

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top