EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:319:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 319, 2016. gada 25. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 319

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 25. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2053 (2016. gada 14. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu par vispārējiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās ( *1 )

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2054 (2016. gada 22. novembris), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1067/2008 un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2081, Regulas (EK) Nr. 1964/2006 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012, Regulas (EK) Nr. 1918/2006 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/605 attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences par 2017. gadu saskaņā ar tarifa kvotām par labību, rīsiem un olīveļļu, un ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 951/2006 attiecībā uz datumiem, kad jāizdod eksporta licences par 2017. gadu ārpuskvotas cukura un izoglikozes nozarē

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2055 (2016. gada 23. novembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2056 (2016. gada 24. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/2057 (2016. gada 2. maijs) par valsts atbalstu un pasākumiem SA.29338 (2013/C-30) un SA.44910 (2016/N) HSH Nordbank AG labā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 2689)  ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2016/2058 (2016. gada 23. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2011/777/ES, Euratom, ar ko Rumānijai atļauj izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7397)

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2016/2059 (2016. gada 23. novembris), ar kuru groza Lēmumu 90/177/Euratom, EEK, ar ko Beļģijai atļauj neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas un izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7398)

40

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2016/2060 (2016. gada 23. novembris), ar kuru groza Lēmumu 90/176/Euratom, EEK, ar ko Francijai atļauj neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas un izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7426)

42

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2016/2061 (2016. gada 23. novembris), ar kuru groza Lēmumu 90/180/Euratom, EEK, ar ko Nīderlandei atļauj neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas un izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7441)

43

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2016/2062 (2016. gada 23. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2012/818/ES, Euratom, ar ko Dānijai atļauj izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7442)

44

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/2063 (2016. gada 24. novembris), ar ko apstiprina Īrijas dalību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL)

46

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2064 (2016. gada 24. novembris), ar ko groza pielikumus Īstenošanas lēmumiem (ES) 2016/1968 un (ES) 2016/2011 par dažiem aizsardzības pasākumiem sakarā ar ļoti patogēno H5N8 apakštipa putnu gripu Ungārijā un Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7736)  ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2065 (2016. gada 24. novembris) par dažiem aizsardzības pasākumiem sakarā ar ļoti patogēno H5N8 apakštipa putnu gripu Dānijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7737)  ( 1 )

65

 


 

(*1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top