Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:313:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 313, 2016. gada 19. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 313

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 19. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija saistībā ar Sadarbības nolīguma civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, spēkā stāšanās datumu

1

 

*

Informācija attiecībā uz Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Ukrainas sadarbības nolīguma par civilu globālu navigācijas satelītu sistēmu (GNSS) spēkā stāšanās datumu

1

 

*

Informācija par datumu, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, par Galileo un GPS satelītu navigācijas sistēmu un saistīto programmu veicināšanu, nodrošināšanu un izmantošanu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2020 (2016. gada 26. maijs), ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kritērijiem, pēc kuriem nosaka, vai uz atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem attiecas pienākums veikt tīrvērti, būtu jāattiecina arī pienākums veikt tirdzniecību, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem ( 1 )

2

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2021 (2016. gada 2. jūnijs), ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi attiecībā uz etaloniem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem ( 1 )

6

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2022 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju trešās valsts brokeru sabiedrību reģistrācijai un par klientiem sniedzamās informācijas formātu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2023 (2016. gada 18. novembris) par nātrija benzoāta, kālija sorbāta, skudrskābes un nātrija formiāta kā visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu atļaušanu ( 1 )

14

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2024 (2016. gada 18. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2025 (2016. gada 8. novembris), ar ko ieceļ trīs Reģionu komitejas locekļus un divus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Polijas Republika

23

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2026 (2016. gada 15. novembris) par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp maksimālo gada iemaksas summu 2018. gadam, gada iemaksas summu 2017. gadam, pirmo maksājumu 2017. gadam un provizorisku un nesaistošu prognozi attiecībā uz gaidāmajām gada iemaksu summām 2019. un 2020. gadam

25

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Moldovas Republikas Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai Lēmums Nr. 1/2016 (2016. gada 19. oktobris), ar ko atjaunina Asociācijas nolīguma XVI pielikumu [2016/2027]

28

 

*

ES un Moldovas Republikas Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai Lēmums Nr. 2/2016 (2016. gada 19. oktobris), ar ko atjaunina Asociācijas nolīguma XXIX pielikumu [2016/2028]

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top