EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:296:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 296, 2016. gada 1. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 296

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 1. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1911 (2016. gada 28. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot melno matasti Savienības un starptautiskajos ūdeņos VIII, IX un X zonā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1912 (2016. gada 28. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot beriksas Savienības un starptautiskajos ūdeņos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1913 (2016. gada 31. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

5

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2016/1914 (2016. gada 31. oktobris), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem ( 1 )

7

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/1915 (2016. gada 27. oktobris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/2300 par Apvienotās Karalistes maksājumiem euro saistībā ar dažiem izdevumiem, ko rada lauksaimniecības nozares tiesību akti (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6807)

13

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1916 (2016. gada 27. oktobris) par grozījumiem Īstenošanas lēmumā Nr. 2014/99/ES, kurā 2014. līdz 2020. gadam noteikts to reģionu saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda, un to dalībvalstu saraksts, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6820)

15

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1917 (2016. gada 27. oktobris), ar ko Lēmumu 2009/821/EK groza attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem Traces sistēmā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6835)  ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1918 (2016. gada 28. oktobris) par dažiem drošības pasākumiem attiecībā uz hronisko novājēšanas slimību (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6815)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top