Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:295:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 295, 2016. gada 29. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 29. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/1903 (2016. gada 28. oktobris), ar ko 2017. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2016/72

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1904 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 attiecībā uz produktu intervenci ( 1 )

11

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1905 (2016. gada 22. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 15. starptautisko finanšu pārskatu standartu ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1906 (2016. gada 28. oktobris), ar ko 256. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

74

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1907 (2016. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

76

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1908 (2016. gada 28. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

78

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1909 (2016. gada 28. oktobris) par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp trešo maksājumu 2016. gadam

79

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1910 (2016. gada 28. oktobris) par dažu trešo valstu ziņošanas prasību attiecībā uz maksājumiem pārvaldes struktūrām līdzvērtību ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 10. nodaļā noteiktajām prasībām ( 1 )

82

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top