EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:293:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 293, 2016. gada 28. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 293

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 28. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija attiecībā uz Protokola par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1892 (2016. gada 10. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām

2

 

 

2015. gada Starptautiskais nolīgums par olīveļļu un galda olīvām

4

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/1893 (2016. gada 27. oktobris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1894 (2016. gada 26. oktobris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

28

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1895 (2016. gada 27. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1896 (2016. gada 27. oktobris) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2016. gada oktobra apakšperiodam

32

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2016/1897 (2016. gada 27. oktobris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

36

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1898 (2016. gada 26. oktobris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2013/764/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6710)  ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1899 (2016. gada 26. oktobris), ar ko attiecībā uz reģistrētu zirgu pagaidu ievešanu un importu no atsevišķām Ēģiptes daļām groza Lēmumus 92/260/EEK, 93/197/EEK un 2004/211/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6791)  ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1900 (2016. gada 26. oktobris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Igauniju, Latviju un Poliju groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6793)  ( 1 )

46

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2016 (2016. gada 20. janvāris), ar ko aizstāj Stabilizācijas un asociācijas nolīguma starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, 4. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm [2016/1901]

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top