EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:276:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 276, 2016. gada 13. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 276

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 13. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1805 (2016. gada 29. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Carmarthen Ham (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1806 (2016. gada 29. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Dehesa de Extremadura (ACVN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1807 (2016. gada 30. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Poulet du Périgord (AĢIN))

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1808 (2016. gada 12. oktobris), ar kuru attiecībā uz ELGF 2017. grāmatvedības gadu nosaka procentu likmes, kas jāpiemēro, aprēķinot finansiālās izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst krājumu iepirkšana, uzglabāšana un realizācija

5

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1809 (2016. gada 12. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1810 (2016. gada 12. oktobris), ar ko nosaka piešķiramā daudzuma ierobežojuma koeficientu, kas piemērojams, izdodot eksporta licences, ar ko noraida eksporta licenču pieteikumus un pārtrauc ārpuskvotas cukura eksporta licenču pieteikumu pieņemšanu

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1811 (2016. gada 11. oktobris), ar ko Lēmuma 93/52/EEK II pielikumu groza attiecībā uz Apūlijas reģiona Brindizi provinces Itālijā atzīšanu par oficiāli brīvu no brucelozes (B. melitensis) (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6290)  ( 1 )

11

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 339/15/COL (2015. gada 16. septembris), ar ko Norvēģijai atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar 14. panta 6. punktu tiesību aktā, kurš minēts XIII pielikuma 66.n punktā Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK, kurā veikti grozījumi) [2016/1812]

14

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2016/841 (2016. gada 27. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku ( OV L 141, 28.5.2016. )

17

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1157 (2016. gada 11. jūlijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 964/2014 groza sakarā ar finanšu instrumentu standarta noteikumiem un nosacījumiem par līdzieguldījumu mehānismu un pilsētu attīstības fondu ( OV L 192, 16.7.2016. )

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top