EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:268:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 268, 2016. gada 1. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 268

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 1. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1749 (2016. gada 17. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, izņemot tā noteikumus, kuri ir Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas V sadaļas darbības jomā

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1750 (2016. gada 17. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu attiecībā uz tā noteikumiem par pienākumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un noziedzīgu nodarījumu definēšanu

6

 

 

Protokols par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu

10

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1751 (2016. gada 20. septembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem

38

 

 

Grozījumu protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem

40

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/1752 (2016. gada 30. septembris), ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

77

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1753 (2016. gada 30. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

80

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1754 (2016. gada 29. septembris), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

82

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1755 (2016. gada 30. septembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

85

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/1756 (2016. gada 28. septembris), ar kuru tiek noteikta Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz lēmumu par nolīguma C pielikumā iekļauto displeju specifikāciju pārskatīšanu, ko pieņem pārvaldības struktūras, kuras izveidotas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Savienības Nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu ( 1 )

90

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1757 (2016. gada 29. septembris) par Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija “Eiropas Multidisciplinārā jūras gultnes un vertikālā ūdens slāņa observatorija” (EMSO ERIC) izveidi (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5542)  ( 1 )

113

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top