Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:242:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 242, 2016. gada 9. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 242

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 9. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1611 (2016. gada 7. jūlijs) par Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku komandējumiem uz dalībvalstīm piemērojamās tabulas pārskatīšanu

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1612 (2016. gada 8. septembris), ar ko paredz atbalstu piena ražošanas samazinājumam

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1613 (2016. gada 8. septembris), ar ko nosaka ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem un citu lopkopības nozaru lauksaimniekiem

10

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1614 (2016. gada 8. septembris) par tādiem pagaidu ārkārtas pasākumiem piena un piena produktu nozarē, kas pagarina valsts intervences periodu vājpiena pulverim 2016. gadā un nosaka agrāku vājpiena pulvera valsts intervences periodu 2017. gadā, un atkāpēm no Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 826/2008 turpmāku piemērošanu privātās uzglabāšanas atbalstam saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 un attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1272/2009 turpmāku piemērošanu valsts intervencei saskaņā ar šo regulu

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1615 (2016. gada 8. septembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/559 groza attiecībā uz periodu, kurā atļauj vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1616 (2016. gada 8. septembris), ar ko attiecībā uz brīvprātīgā saistītā atbalsta pasākumu iespējamu pārskatīšanu piena un piena produktu nozarē par 2017. pieprasījumu gadu atkāpjas no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1617 (2016. gada 8. septembris) par atkāpšanos attiecībā uz 2016. pieprasījumu gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu līmeni un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem

22

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1618 (2016. gada 8. septembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem, lai pielāgotu tās I un IV pielikumu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1619 (2016. gada 8. septembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 groza attiecībā uz sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu termiņu

28

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1620 (2016. gada 8. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

30

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/1621 (2016. gada 7. septembris), ar ko pieņem akreditācijas un licencēšanas iestādēm paredzēto paziņojumu sniegšanas norādījumus vides verificētājiem, kuri darbojas dalībvalstī, kas nav viņu akreditēšanas vai licencēšanas dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 (izziņots ar doukumenta numuru C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top