Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:216:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 216, 2016. gada 11. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 216

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 11. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1363 (2016. gada 24. jūnijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Māršala Salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Māršala Salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

3

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1364 (2016. gada 10. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

10

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1365 (2016. gada 9. augusts), ar ko groza Lēmumu 98/536/EK attiecībā uz valsts references laboratoriju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5053)  ( 1 )

12

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/1366 (2016. gada 10. augusts), ar ko apstiprina Igaunijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai

23

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1367 (2016. gada 10. augusts) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Polijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5278)  ( 1 )

26

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2016/1177 (2016. gada 12. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK ( OV L 195, 20.7.2016. )

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top