Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:208:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 208, 2016. gada 2. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 208

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 2. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1313 (2016. gada 1. augusts), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas glifosāta apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1314 (2016. gada 1. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1315 (2016. gada 18. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz pagaidu grozījumu minētā nolīguma 3. protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm kā reakciju to bēgļu labā, kas bēg no konflikta Sīrijā

6

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1316 (2016. gada 26. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2009/908/ES, ar ko paredz pasākumus, lai īstenotu Eiropadomes lēmumu par Padomes prezidentūru un par Padomes darba sagatavošanas struktūru vadību

42

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1317 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Beļģijas Karaliste

45

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2016/1318 (2016. gada 29. jūlijs) par gandrīz nulles enerģijas ēku veicināšanas vadlīnijām un par paraugpraksi, kā nodrošināt, ka no 2020. gada visas jaunās ēkas ir gandrīz nulles enerģijas ēkas

46

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2016/1319 (2016. gada 29. jūlijs), ar ko attiecībā uz dezoksinivalenolu, zearalenonu un ohratoksīnu A lolojumdzīvnieku barībā groza Ieteikumu 2006/576/EK ( 1 )

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top