Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:201:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 201, 2016. gada 27. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 201

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 27. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1218 (2016. gada 18. jūlijs) par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1219 (2016. gada 26. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 499/96 attiecībā uz Savienības tarifu kvotām dažiem zivju un zivsaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Islandē

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1220 (2016. gada 26. jūlijs) par atļauju no Escherichia coli iegūtu L-treonīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1221 (2016. gada 26. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1222 (2016. gada 12. jūlijs), ar ko konstatē, ka Spānija nav efektīvi rīkojusies, reaģējot uz Padomes 2013. gada 21. jūnija ieteikumu

19

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1223 (2016. gada 25. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2011/30/ES par dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmu līdzvērtību un par pārejas periodu dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru revīzijas darbībām Eiropas Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4637)  ( 1 )

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top