EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:199:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 199, 2016. gada 26. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 26. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1210 (2016. gada 18. jūlijs) par Protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1211 (2016. gada 20. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1212 (2016. gada 25. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta procedūrām un veidlapām informācijas iesniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK ( 1 )

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1213 (2016. gada 25. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2016/1214 (2016. gada 25. jūlijs), ar ko Direktīvu 2005/62/EK groza attiecībā uz asins sagatavotāju kvalitātes sistēmas standartiem un specifikācijām ( 1 )

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1215 (2016. gada 22. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4576)  ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1216 (2016. gada 22. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4580)  ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1217 (2016. gada 22. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4582)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top