EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:193:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 193, 2016. gada 19. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 193

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 19. jūlijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2016/1164 (2016. gada 12. jūlijs), ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/1165 (2016. gada 18. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

15

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1166 (2016. gada 17. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 X pielikumu groza attiecībā uz cukurbiešu iepirkšanas noteikumiem cukura nozarē no 2017. gada 1. oktobra

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1167 (2016. gada 18. jūlijs), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 102/2012, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu par cita starpā Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importu un attiecina šo maksājumu arī uz tērauda trošu un tauvu importu, kurš nosūtīts no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tas ir deklarēts ar izcelsmi Korejas Republikā

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1168 (2016. gada 18. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1169 (2016. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti importa licenču pieteikumos, kas no 2016. gada 1. līdz 7. jūlijam ir iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz ķiplokiem atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 341/2007

27

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1170 (2016. gada 12. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu un specializēto darba grupu izveidi

29

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1171 (2016. gada 12. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumiem EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi)

38

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1172 (2016. gada 18. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1173 (2016. gada 18. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

108

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1174 (2016. gada 15. jūlijs) par difenakumu saturoša biocīda atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Spānija nodevusi izskatīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4380)  ( 1 )

110

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1175 (2016. gada 15. jūlijs) par spinosadu saturoša biocīda atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Apvienotā Karaliste iesniegusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4385)  ( 1 )

113

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1176 (2016. gada 18. jūlijs), ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes kaļamā čuguna vītņotu cauruļu savienotājelementu importu

115

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā (ES) 2016/844 (2016. gada 27. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem ( OV L 141, 28.5.2016. )

117

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top