EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:188:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 188, 2016. gada 13. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 188

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 13. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/1127 (2016. gada 12. jūlijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/2425

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1128 (2016. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Latvijas karoga kuģiem zvejot sarkanasarus Savienības un starptautiskajos ūdeņos V zonā; starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1129 (2016. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūrasmēli VIIh, VIIj un VIIk zonā

7

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1130 (2016. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūras zeltpleksti VIIh, VIIj un VIIk zonā

9

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1131 (2016. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot merlangu VIIa zonā

11

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1132 (2016. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot mencu VIIa zonā

13

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1133 (2016. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot saidu VI zonā; Savienības un starptautiskajos ūdeņos Vb, XII un XIV zonā

15

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1134 (2016. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot brosmi Savienības un starptautiskajos ūdeņos V, VI un VII zonā

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1135 (2016. gada 12. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

19

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1136 (2016. gada 12. jūlijs), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/2430

21

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1137 (2016. gada 12. jūlijs) par Eiropas Savienības KDAP militāras apmācības misijas Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA) sākšanu

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1138 (2016. gada 11. jūlijs), ar ko groza formātus, kuri pamatojas uz UN/CEFACT zivsaimniecības informācijas apmaiņas standartu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4226)

26

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES ( OV L 173, 12.6.2014. )

28

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 722/2007 (2007. gada 25. jūnijs), ar kuru groza II, V, VI, VIII, IX un XI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai ( OV L 164, 26.6.2007. )

28

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top