EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:165:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 165, 2016. gada 23. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 165

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 23. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1004 (2016. gada 22. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1005 (2016. gada 22. jūnijs), ar ko attiecībā uz azbesta šķiedrām (krizotilu) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1006 (2016. gada 22. jūnijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 255/2010 groza attiecībā uz ICAO noteikumiem, kas minēti 3. panta 1. punktā ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1007 (2016. gada 22. jūnijs) par atļauju amonija hlorīdu lietot par barības piedevu atgremotājiem, kas nav nobarojami jēri, kaķiem un suņiem (atļaujas turētājs Latochema Co. Ltd) ( 1 )

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1008 (2016. gada 22. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1009 (2016. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras piena un piena produktu nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001

15

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1010 (2016. gada 21. jūnijs) par noteiktu trešo valstu un teritoriju kompetento iestāžu atbilstību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 3727)  ( 1 )

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top