EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:161:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 161, 2016. gada 18. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 161

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 18. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka ir parakstīts Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

1

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/971 (2016. gada 17. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā

2

 

 

Deklarācija par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem

4

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/972 (2016. gada 17. jūnijs) par atļauju lietot no Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP iegūtu L-arginīnu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/973 (2016. gada 17. jūnijs) par atļauju izmantot cinka bislizinātu kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/974 (2016. gada 17. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/975 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotām, kuras olu un olu albumīna nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

27

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/976 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotu, kas Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes mājputnu gaļai atvērta ar Regulu (EK) Nr. 536/2007

29

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/977 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un olu albumīnu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2077

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/978 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotām, kas Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozarē atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

33

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/979 (2016. gada 20. maijs) par Horvātijas pievienošanos Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību

35

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/980 (2016. gada 14. jūnijs), ar ko ieceļ piecus Reģionu komitejas locekļus un sešus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Bulgārijas Republika

37

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2016/981 (2016. gada 16. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Revīzijas palātas locekli

39

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/982 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top