EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:153:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 153, 2016. gada 10. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 153

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 10. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/907 (2016. gada 9. jūnijs), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 174/2005, ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām, un Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/908 (2016. gada 26. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pieņemtās tirgus prakses noteikšanas kritērijiem, procedūru un prasībām un par tās saglabāšanas, izbeigšanas un pieņemamības nosacījumu grozīšanas prasībām ( 1 )

3

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/909 (2016. gada 1. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz kompetentajām iestādēm iesniedzamo paziņojumu saturu un paziņojumu saraksta sastādīšanu, publicēšanu un uzturēšanu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/910 (2016. gada 9. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/911 (2016. gada 9. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu, paredzēto nolīgumu par grupas finansiālo atbalstu apraksta formu un saturu ( 1 )

25

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/912 (2016. gada 9. jūnijs), ar ko labo Regulu (ES) Nr. 1303/2014 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju saistībā ar Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas drošību dzelzceļa tuneļos ( 1 )

28

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/913 (2016. gada 9. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/914 (2016. gada 9. jūnijs) par sausā vājpiena maksimālo iepirkšanas cenu pirmajā atsevišķajā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/826

31

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/915 (2016. gada 30. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz starptautisku aktu, kurš jāizstrādā ICAO struktūrās un kurš ir paredzēts, lai no 2020. gada īstenotu vienotu globālu tirgus pasākumu attiecībā uz starptautiskās aviācijas radītajām emisijām

32

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/916 (2016. gada 6. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 02 03 01)

35

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/917 (2016. gada 9. jūnijs), ar kuru atceļ Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top