Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:152:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 152, 2016. gada 9. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 152

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 9. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/895 (2016. gada 8. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1290/2008 groza attiecībā uz Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) un Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) preparāta atļaujas turētāja nosaukumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/896 (2016. gada 8. jūnijs) par atļauju lietot dzelzs nātrija tartrātus par lopbarības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/897 (2016. gada 8. jūnijs), ar ko atļauj preparātu Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) lietot par barības piedevu dējējvistām un dekoratīvām zivīm (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) un ar ko attiecībā uz atļaujas turētāju groza Regulu (EK) Nr. 1444/2006, Regulu (ES) Nr. 333/2010 un Regulu (ES) Nr. 184/2011 ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/898 (2016. gada 8. jūnijs) par atļauju lietot Bacillus licheniformis (ATCC 53757) un tā proteāzes (EC 3.4.21.19) preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām un retāk audzētu sugu gaļas mājputniem un dējējputniem, kā arī dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs Novus Europe S.A./N.V.) ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/899 (2016. gada 8. jūnijs) par atļauju 6-fitāzi, kas iegūta no Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), lietot par dzīvnieku barības piedevu visu sugu mājputniem un visu sugu cūkām (izņemot zīdāmus sivēnus) (atļaujas turētājs – Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/900 (2016. gada 8. jūnijs) par atļauju benzoskābi lietot par dzīvnieku barības piedevu sivēnmātēm (atļaujas turētājs – DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ( 1 )

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/901 (2016. gada 8. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/902 (2016. gada 30. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz vispārizmantojamām notekūdeņu/atlikumgāzu attīrīšanas/apsaimniekošanas sistēmām ķīmiskās rūpniecības nozarē (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 3127)  ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/903 (2016. gada 8. jūnijs) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu par zirgu segu, kas piesūcināta ar permetrīnu un ko lieto, lai kontrolētu traucējošos kukaiņus zirga apkārtnē ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/904 (2016. gada 8. jūnijs) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktam attiecībā uz propān-2-olu saturošiem produktiem, kurus izmanto roku dezinfekcijai ( 1 )

45

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 110/15/COL (2015. gada 8. aprīlis), ar kuru Innovation Norway piešķirto papildu atbalstu Finnfjord AS NOK 16 miljonu apmērā atzīst par nesaderīgu (Norvēģija) [2016/905]

47

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 357/15/COL (2015. gada 23. septembris) izbeigt formālo izmeklēšanu par valsts atbalstu futbola klubam Sandefjord Fotball AS (Norvēģija) [2016/906]

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top