Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:141:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 141, 2016. gada 28. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 141

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 28. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/837 (2016. gada 21. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam

3

 

 

Nolīgums starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam

11

 

 

Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandes Republiku

18

 

 

Papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti

22

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/838 (2016. gada 23. maijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

26

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/839 (2016. gada 23. maijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

28

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/840 (2016. gada 27. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

30

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/841 (2016. gada 27. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/842 (2016. gada 27. maijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 167/2008 groza attiecībā uz atļaujas turētāja nosaukumu un kokcidiostata tirdzniecības nosaukumu ( 1 )

47

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/843 (2016. gada 27. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

49

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2016/844 (2016. gada 27. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem ( 1 )

51

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/845 (2016. gada 23. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu, specializēto darba grupu izveidi un to pilnvaru pieņemšanu

66

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES, Euratom) 2016/846 (2016. gada 24. maijs), ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnešus

76

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES, Euratom) 2016/847 (2016. gada 24. maijs), ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnesi

77

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2016/848 (2016. gada 25. maijs), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste

78

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP

79

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/850 (2016. gada 27. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

125

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/851 (2016. gada 26. maijs), ar ko attiecībā uz atļauju Horvātijai pārskatīt tās ikgadējo GSE uzraudzības programmu groza Lēmuma 2009/719/EK pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 3097)  ( 1 )

131

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top