EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:132:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 132, 2016. gada 21. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 132

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 21. maijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/801 (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā

21

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/802 (2016. gada 11. maijs), ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem

58

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/803 (2015. gada 7. maijs) par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

79

 

 

Protokols, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

81

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES, Euratom) 2016/804 (2016. gada 17. maijs), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības

85

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/805 (2016. gada 20. maijs), ar ko attiecībā uz Streptomyces K61 (agrāk S. griseoviridis), Candida oleophila celmu O, FEN 560 (sauktu arī par grieķu sierāboliņu vai grieķu sierāboliņa sēklu pulveri), metildekanoātu (CAS 110-42-9), metiloktanoātu (CAS 111-11-5) un terpenoīdu maisījumu QRD 460 groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu ( 1 )

95

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/806 (2016. gada 20. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

97

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/807 (2016. gada 15. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) Atvieglošanas komitejas 40. sesijā, Jūras vides aizsardzības komitejas 69. sesijā un Kuģošanas drošības komitejas 96. sesijā attiecībā uz grozījumu pieņemšanu Konvencijā par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu, MARPOL konvencijas IV pielikumā, SOLAS konvencijas II-2/13. un II-2/18. noteikumā, Ugunsdrošības sistēmu kodeksā un 2011. gada Pastiprinātās apsekošanas programmas kodeksā

99

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/808 (2016. gada 18. maijs), ar ko ieceļ ES operācijas komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) (ATALANTA/2/2016)

103

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/809 (2016. gada 20. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes paziņojumu par tās vēlmi, lai uz to attiecina konkrētus Savienības tiesību aktus par policijas sadarbību, kuri pieņemti pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā un kuri nav Šengenas acquis daļa

105

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/810 (2016. gada 28. aprīlis) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2016/10)

107

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/811 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/34 par pasākumiem attiecībā uz ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām (ECB/2016/11)

129

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top