EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:121:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 121, 2016. gada 11. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 121

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 11. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/698 (2016. gada 8. aprīlis), ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/699 (2016. gada 10. maijs), ar ko nosaka maksimālos budžeta apjomus 2016. gadam attiecībā uz dažām tiešā atbalsta shēmām, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/700 (2016. gada 10. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/701 (2016. gada 4. maijs), ar ko groza Lēmumu 2007/453/EK attiecībā uz Francijas GSE statusu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 2600)  ( 1 )

22

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/702 (2016. gada 18. aprīlis), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2016/8)

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top