Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:116:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 116, 2016. gada 30. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 30. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

1

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/672 (2016. gada 29. aprīlis), ar ko peroksietiķskābi apstiprina par 1., 2., 3., 4., 5. un 6. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/673 (2016. gada 29. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/674 (2016. gada 29. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 groza attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu dažu veidu augļiem un dārzeņiem

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/675 (2016. gada 29. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1519, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 597/2009 18. pantam piemēro galīgos kompensācijas maksājumus Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/676 (2016. gada 29. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1518, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam piemēro galīgo antidempinga maksājumu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/677 (2016. gada 29. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

35

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/678 (2016. gada 29. aprīlis) pieņemts atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktam attiecībā uz izstrādājumu no spilventiņā ievietotiem žāvētiem lavandas ziediem un kas laists tirgū kožu atbaidīšanai ( 1 )

37

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/446 (2016. gada 23. marts), ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/34/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali), un pagarina tā piemērošanu ( OV L 78, 24.3.2016. )

39

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris), ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK ( OV L 5, 9.1.2004. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 42. sējums)

39

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/670 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz dažu tādu dzelzs un tērauda ražojumu importu, kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs ( OV L 115, 29.4.2016. )

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top