EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:101:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 101, 2016. gada 16. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 101

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. gadagājums
2016. gada 16. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/581 (2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/582 (2016. gada 15. aprīlis), ar ko attiecībā uz neorganiskā arsēna, svina un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu analīzi un konkrētiem analīzes izpildes kritērijiem groza Regulu (EK) Nr. 333/2007Dokuments attiecas uz EEZ  (1 )

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/583 (2016. gada 15. aprīlis), ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanuDokuments attiecas uz EEZ  (1 )

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/584 (2016. gada 15. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

10

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2016/585 (2016. gada 12. februāris), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu, ko piemēro no medicīniskajām ierīcēm vai elektronu mikroskopiem iegūtu un to remontēšanā vai atjaunošanā izmantotu rezerves daļu saturētam svinam, kadmijam, sešvērtīgajam hromam un polibromdifenilēteriem (PBDE)Dokuments attiecas uz EEZ  (1 )

12

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/586 (2016. gada 14. aprīlis) par tehniskajiem standartiem elektronisko cigarešu uzpildes mehānismam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 2093) Dokuments attiecas uz EEZ  (1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/587 (2016. gada 14. aprīlis) par tehnoloģijas, ko izmanto efektīvā gaismas diožu ārējā apgaismojumā, apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju vieglo automobiļu CO2 emisiju samazināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009Dokuments attiecas uz EEZ  (1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/588 (2016. gada 14. aprīlis) par efektīvos 12 V maiņstrāvas ģeneratoros izmantotas tehnoloģijas apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju vieglo automobiļu CO2 emisiju samazināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009Dokuments attiecas uz EEZ  (1 )

25

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/341 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 ( OV L 69, 15.3.2016. )

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top