EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:087:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 87, 2016. gada 2. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 87

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 2. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/479 (2016. gada 1. aprīlis), ar ko attiecībā uz steviolglikozīdu (E 960) kā saldinātāja lietošanu noteiktos dzērienos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/480 (2016. gada 1. aprīlis), ar ko ievieš kopīgus noteikumus par autotransporta uzņēmumu valstu elektronisko reģistru savstarpējo savienošanu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/481 (2016. gada 1. aprīlis), ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/482 (2016. gada 1. aprīlis), ar ko pārtrauc intervencei piedāvātā vājpiena pulvera iepirkšanu par nemainīgu cenu intervences periodā, kas beidzas 2016. gada 30. septembrī, un sāk iepirkšanas konkursa procedūru

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/483 (2016. gada 1. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

LĒMUMI

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES, Euratom) 2016/484 (2016. gada 23. marts), ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnešus

31

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES, Euratom) 2016/485 (2016. gada 23. marts), ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnešus

33

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem ( OV L 343, 29.12.2015. )

35

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu ( OV L 343, 29.12.2015. )

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top