EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:076:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 76, 2016. gada 23. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 76

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 23. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/430 (2015. gada 10. februāris) par to, lai noslēgtu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Marokas Karalistes Sadarbības nolīgumu par civilo globālās navigācijas pavadoņu sistēmu (GNSS)

1

 

 

Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Marokas Karalistes Sadarbības nolīgums par civilo globālās navigācijas pavadoņu sistēmu (GNSS)

3

 

*

Informācija attiecībā uz Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Marokas Karalistes Sadarbības nolīguma par civilo globālās navigācijas pavadoņu sistēmu (GNSS) spēkā stāšanās datumu

16

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/431 (2016. gada 12. februāris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem

17

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem

19

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/432 (2016. gada 18. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/433 (2016. gada 22. marts), ar ko Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumā groza ierakstu par Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem attiecībā uz augsti patogēno H7N8 apakštipa putnu gripu atļauts Savienībā importēt vai tranzītā caur to pārvadāt konkrētas mājputnu izcelsmes preces ( 1 )

29

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/434 (2016. gada 22. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

32

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/435 (2016. gada 22. marts), ar ko atsauc importa licenču pieteikumu iesniegšanas apturēšanu saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 cukura nozarē

34

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/436 (2016. gada 15. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Muitas apakškomitejā, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, lai aizstātu minētā nolīguma II protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top