EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:072:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 72, 2016. gada 17. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 72

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 17. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/378 (2016. gada 11. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz laika grafiku, formātu un veidni paziņojumu iesniegšanai kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/379 (2016. gada 11. marts), ar ko Regulā (EK) Nr. 684/2009 izdara grozījumus attiecībā uz datiem, kuri jāiesniedz datorizētā procedūrā akcīzes preču pārvietošanai akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīmā

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/380 (2016. gada 16. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

51

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/381 (2016. gada 14. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Parīzes Saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli Ostas valsts kontroles komitejā

53

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/382 (2016. gada 15. marts) par pasākumu, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK Vācija veikusi, lai aizliegtu laist tirgū vadu izolācijas noņemšanas mašīnas tipu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1520)  ( 1 )

57

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 1/2016 (2016. gada 7. marts) par atkāpju apstiprināšanu no Uzņēmumu attīstības centra (UAC) finanšu noteikumiem [2016/383]

59

 

*

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 2/2016 (2016. gada 7. marts), ar ko ieceļ Uzņēmumu attīstības centra (UAC) [2016/384] Valdes locekli

61

 

*

ES un Norvēģijas Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2016 (2016. gada 8. februāris), ar ko groza Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti protokolu Nr. 3 par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājums” definīciju un administratīvajām sadarbības metodēm [2016/385]

63

 

*

ES un Islandes Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2016 (2016. gada 17. februāris), ar ko groza Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandes Republiku 3. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājums” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm [2016/386]

66

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 2013/59/Euratom (2013. gada 5. decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom ( OV L 13, 17.1.2014. )

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top